Pustite i prepustite - Vaš HIPNOTERAPEUT

Pustite i prepustitePustite i prepustite

Imam jednu svesku, u stvari sad već imam više takvih svesaka, u koju upisujem reči mudrih ljudi i učitelja kako bi ih što bolje upamtila, a čim ih zapišete već ste pola posla uradili, i kako bih mogla sebe na njih podsećati.

U toj svesci zapisah:

„Vera je sposobnost da vidimo nevidljivo i verujemo u neverovatno. To je ono što vernicima omogućava da dobiju ono što masa ljudi misli da je nemoguće.“

Zaljubila sam se u ove reči i uvek sebe njima vraćam kad razmišljam o ciljevima. U stvari, verujem da je vera bila uvek stvaralac čuda kroz istoriju. Ona je veza između vas i Boga, Univerzuma, Stvaraoca, kako god ga vi zvali, zato je ona najvredniji nefizički posed. Zapravo, ona je kamen temeljac za sve ono što ćete ikada izgraditi ili postići tokom celog svog života.

Veoma mali broj ljudi shvata koliko vera u sebe ima veze sa dostignućem, jer većina ljudi, rekla bih, nikada ne posmatra veru kao pokretačku kreativnu snagu. Ipak, nije samo vera istinska moć, ali je najveća koju ćemo ikada sresti. Bilo šta što postignete u životu je u direktnoj srazmeri sa intenzitetom i nepokolebljivošću vaše vere.

Kada usvojite princip „pustite i prepustite“, i verujete u ono što mora da se dogodi da biste postigli cilj, to će se dogoditi. Vidite, problem onih ljudi koji ne uspevaju da postignu ono što žele nije u tome što nemaju sposobnosti da to učine, nego u tome što nemaju dovoljno vere sadržane u principu „pusti i prepusti“, koji diktira da će se zaista desiti sve što je potrebno da bi postigli željeni cilj.

Um kojim vlada strah od neuspeha ili slike neželjenih rezultata, ne može ostvariti, stvoriti ili napraviti bilo šta vredno, kao što ni kamen ne može prekršiti zakon gravitacije i leteti na gore prema nebu. Morate shvatiti da tvorac ne menja zakon gravitacije da bi ga prilagodio osobi koja hoda po krovu. Zbog toga ćete vi postići ono što želite, biti ono što želite da budete, samo kada se vi budete povinovali tom zakonu.

Znači, da bi ste stvorili ono što želite, prvi korak je da se opustite i da vidite sebe kako već posedujete ono što želite, da izgradite sliku kao da je već sve ostvareno sada. Drugi korak je da pustite i prepustite.

Kada jednom postanete svesni da ste povezani sa kreativnom snagom, da ste u suštini duhovno dete, sve snage u univerzumu će se sakupiti da vam pomognu da postignete svoj cilj. Ali bih volela da dobro upamtite da se vaš željeni cilj nikada neće manifestovati bez vaše pomoći, jer vi birate sliku koju ćete manifestovati. Tako oni ljudi koji sede i ništa ne rade govoreći „bog će se pobrinuti za mene“, ko u onom vicu, samo sebe zavaravaju. I to samo zato što Univerzum pomaže onima koji pomažu sebi, zato vi uvek morate uraditi svoj deo kako biste pokrenuli kreativni proces. Uvek morate izgraditi sliku i ZNATI u svom srcu da će se slika materijalizovati.

Vera

Sumnje, strahovi, pesimizam i negativno razmišljanje truju istinski izvor života. Oni crpe energiju, entuzijazam, ambiciju, nadu, veru i sve drugo što život čini radosnim, ispunjenim i kreativnim. Morate svesno gajiti samo mentalne saveznike vaše ambicije i one karakteristike koje će vam pomoći da ostvarite  svoje ciljeve. Kada budete čvrsti u veri, negativne misli neće imati nikakvu moć nad vama, jer neće biti u harmoničnom vibriranju sa vašom novom slikom. Bićete mentalno jaki zbog svesne spoznaje vaše unutrašnje moći koja je povezana sa univerzumom, stvoriteljem, izvorom. Kao što je dr. Robert Šuler rekao: „Teška vremena nikada ne traju dugo, ali jaki ljudi da.

Budite hrabri. Budite jaki. Budite dosledni sebi. Budite oni koji veruju, puste i prepuste.

Vaša podrška na vašem putu do uspeha,

Tamara