Sadašnji trenutak je sve što imate - Vaš HIPNOTERAPEUT

Sadašnji trenutak je sve što imate. Neprijatnost, anksioznost, napetost, stres, brige – sve su to oblici straha. Ta osećanja izazivamo tako što previše razmišljamo o budućnosti a premalo o sadašnjosti. Krivica, žaljenje, ljutnja, nezadovoljstva i tuga su svi oblici nepraštanja i izazvamo ih tako što previše razmišljamo o prošlosti a premalo o sadašnjosti.
Ne možete pronaći sebe vraćanjem u prošlost. Možete pronaći sebe dolaskom u sadašnjost.

Osnovni uzrok nesreće nikad nije situacija, već vaše misli o njoj. Naše misli o situaciji kreiraju osećanja koja veoma lako možemo da prepoznamo. A prepoznavanje onog dobrog koje već imate u životu je temelj svog obilja.

Život nije toliko ozbiljan koliko ga um čini takvim.

Budite svesni vaših misli. Odvojite ih od situacije, koja je uvek neutralna. Tako je kako je. Naše misli o situaciji definišu kako ćemo tu situaciju doživeti i tumačiti.

Biti duhovan nema ništa s onim u šta verujete, a ima sve s vašim stanjem svesti.

Sve stvari koje su zaista važne – lepota, ljubav, kreativnost, radost, unutrašnji mir – dolaze iz mesta izvan uma i misli.
Neke promene izgledaju negativne na površini, ali uskoro ćete shvatiti da je njima kreiran prostor u vašem životu za nešto novo što će se pojaviti. Dok se jedna vrata ne zatvore, druga se neće otvoriti a ako niste u sadašnjem trenutku nećete primetiti ta predivna nova vrata.

Shvatite duboko u sebi da je sadašnji trenutak sve što imate. Učinite SADA svojim primarnim fokusom u životu. Život je sada. Nikada nije postojalo vreme da vaš život nije bio sada, niti će ikada postojati. Ništa se nikada nije dogodilo u prošlosti, dogodilo se u sadašnjosti. Nikada se ništa neće dogoditi u budućnosti, dogodiće se sada.

Živite život SADA! 

Vaša podrška na vašem putu do uspeha,
Tamara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.