January 2018 - Vaš HIPNOTERAPEUT
Pustite i prepustite

Pustite i prepustite

Pustite i prepustite Imam jednu svesku, u stvari sad već imam više takvih svesaka, u koju upisujem reči mudrih ljudi i učitelja kako bi ih što bolje upamtila, a čim ih zapišete već ste pola posla uradili, i kako bih mogla sebe na njih podsećati. U toj svesci zapisah: „Vera je sposobnost da vidimo nevidljivo i verujemo u neverovatno. To je ono što vernicima omogućava…