October 2017 - Vaš HIPNOTERAPEUT

Zašto je prihvatanje bitno?

Prihvatanje? Primetila sam kroz svoju praksu i rad, da ljudi imaju najveći problem da prihvate situaciju i da razumeju na pravi način to „prihvatanje“. A kad im kažem da moraju to da prihvate da bi uopšte mogli dalje, reaguju „Pa, prihvatio/la sam, samo me to izluđuje. Ne mogu više. Nekad me to baš onako naljuti, baš pobesnim. To je neizdrživo.“ Međutim, šta je ovde problem?…

Novac i kako ga privući

Novac je najzastupljenija životna tema zato što utiče na svaki segment života jednog čoveka i njegov priliv je ono što nam omogućava da budemo zbrinuti. Ukoliko je priliv novca mali, osećaćemo se loše. Ono što moram da naglasim jeste da podsvest ne zna šta je novac. Ona registruje samo na naša osećanja i životnu situaciju o kojoj se nalazimo. Određenu sumu novca koju imamo naša…