FOKUS kao svetlo na karaju tunela - Vaš HIPNOTERAPEUT

Nekada se nalazimo u nekoj situaciji koja nam deluje „mračna“, brine nas i čini da se osećamo nemoćnim. Tada nam je pažnja rasuta, razni ometači nam skreću fokus i tako odvlače od toga da vidimo situaciju jasnije. Bivamo ometeni životom, decom, odnosima, svim i svačim. Ako rasipate svoju pažnju misleći čas na jedno čas na drugo, rasipate i svoju snagu i energiju. Zbog toga često ne vidimo rešenje, izlaz.

Međutim, usredsredite se i usmerite tu snagu na bilo koji konkretan cilj dovoljno vremena i ništa neće biti nemoguće.
A kad znate šta želite i imate fokus na ono što želite odjednom vidite izlaz iz tunela. Tada je slika jasnija, sjajnija i oštrija.

Kada ste fokusirani na nešto i svakodnevno ste tome okrenuti, tada takođe unosite i vašu potpunu prisutnost u sadašnjost pa možete pružiti više. Fokus razvija snagu, percepciju, mudrost, intuiciju i intiligenciju. Kada je pažnja pravilno usmerena, mogućnosti su zapanjujuće. Upravo zahvaljujući fokusu ćete biti u stanju da pređete preko bilo kakvih prepreka koje se nađu na putu.

Zato se fokusirajte na uspeh, hrabrost, zdravlje, obilje, sreću, ljubav, jer to je vaše svetlo na kraju tunela.

“Ako se koncentrišete na neku bitnu stvar, pokrenuće se intuitivne snage i doći će pomoć u vidu informacija koje će voditi ka uspehu.”

Vaša Tamara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.