Bogatstvo, ljubav i uspeh

Bogatstvo, Ljubav i Uspeh (priča)gde je ljubav

Žena je izašla ispred svoje kuće i videla tri starca sa dugačkom belom bradom da sede u njenom dvorištu (prilazu kući). Nije ih prepoznavala. Rekla je “Mislim da vas ne znam, ali mora da ste gladni. Molim vas, uđite i nešto pojedete.“

„Da li je vaš čovek kod kuće?“, oni su pitali.

„Nije“, odgovorila je. „On je izašao.“

„Onda mi nemožemo da uđemo“, oni su odgovorili.

Uveće kad joj se suprug vratio kući, ona mu je ispričala šta se desilo.

„Reci im da sam stigao kući i pozovi ih da uđu unutra!“

Žena je izašla napolje i pozvala ih unutra. Bogatstvo

„Mi ne ulazimo u kuću zajedno,“ odgovoriše.

„A zašto?“ ona upita.

Jedan od staraca objašnjava: „Njegovo ime je Bogatstvo“, i pokazuje na jednog od njegovih prijatelja i onda pokaza na drugog, „On je Uspeh, a ja sam Ljubav“. I dodade „Sada idi u kuću i dogovori se sa suprugom koga od nas želite da vam uđe u kuću?“

Žena je otišla i rekla svom suprugu sve što su joj rekli. Njen suprug je bio presrećan. „Kako je to predivno!“ rekao je. „Onda u tom slućaju, ajde da pozovemo Bogatstvo. Neka on uđe i ispuni našu kuću bogatstvom!“

Njegova supruga se nije složila „Dragi, zašto ne bismo pozvali Uspeh?“

Njihova snaja je sve to slušala sa drugog kraja prostorije. Skočila je i dala svoj predlog: “Zar ne bi bilo bolje da pozovete Ljubav? Naša kuća bi bila tada ispunjena sa ljubavlju!“

„Ajde da poslužamo snajkin predlog,“ reče suprug svojoj ženi.

„Izađi napolje i pozovi Ljubav da bude naš gost.“

Žena je izašla i pitala trojicu staraca, „ Ko je od vas Ljubav? Molim vas, uđite i budite naš gost.“

Ljubav ustade i poče hodati ka kući. Druga dvoica ustadoše i krenuše za njim. Iznenađena, gospođa zapita Bogatstvo i Uspeh:“ Ja sam pozvala samo Ljubav, zašto vi ulazite unutra?“

Starci odgovoriše zajedno:“ Da ste pozvali Bogatstvo ili Uspeh, druga dvojica bi ostala napolju, ali pošto ste pozvali Ljubav, gde god On ide, idemo i mi sa njim.

Gde god je Ljubav, tu su takođe Bogatstvo i Uspeh!!!“

Priču ispričala: Tamara