Bog je nameravao da svaka osoba uspe

Bog je nameravao da svaka osoba uspe

Razmislite o tome. Imate moći koje su neiscrpne!

Međutim, nisu nas učili kako da razvijemo ove sposobnosti. Naučili su nas da živimo kroz svojih pet čula. Znate li do čega to dovodi? Programira nas  da živimo od spolja ka unutra. Šta mislim pod tim? Mislim da živimo od fizičkog ka intelektualnom odnosno duhovnom. Dozvoljavamo da ono fizičko kontroliše ono intelektualno, ali tako ne funkcioniše.

Bog /Univeralni um radi od višeg ka nižem. Duh se uvek manifestuje od višeg ka nižem, od nematerijalnog ka materijalnom. Ako planirate da živite u skladu sa zakonom, to je način na koji ćete morati da radite. Moraćete da radite od misli ka stvari, a ne od stvari ka misli. To je upravo ono što mi učimo ljude u našoj školi „Ključ Uspeha“.

Svaka osoba ima čitav skup sposobnosti koje mogu obezbediti sve veći i veći uspeh, ukoliko se pravilno razviju. Zapamtite, imate PERCEPCIJU – to je način na koji posmatrate život, imate SVOJU VOLJU – ona vas uči kako da se usredsredite, imate PAMĆENJE i to savršeno, imate INTUICIJU i MAŠTU. To su sve fenomenalni umni alati. Možete da ih razvijete kako biste ostvarili sve veći i veći uspeh. Moraćete da ih koristite ako nameravate da živite od iznutra ka spolja.

Ne znam za vas, ali meni to zvuči uzbudljivo. Radim na ovome već pet godina i znam da ću nastaviti da sve to izučavam i narednih pedeset pet  godina. Samo želim da budem sve bolja i bolja u tome.

Ukoliko i vi želite za sebe isto, možete se informisati o našoj školi „Ključ Uspeha“  na sledećem linku. To je odličan start za ovo predivno putovanje ka ispunjenosti, sreći i lepšem životu.

http://www.infinitycentar.com/ucionice/skola-kljuc-uspeha/

Vaša podrška na vašem putu uspeha,

Tamara Vugdragović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.